Zájmová činnost

Z Á J M O V É     K R O U Ž K Y

ve školním roce 2019/2020

 

Kroužky organizujeme od 1. října do 13. prosince 2019 a od 6. ledna 2020 do 12. června 2020 v rozsahu

1 hodiny týdně nebo 2 hodin 1x za 14 dní.

 

 

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Den a čas konání kroužku

 1.

Keramika

V. Mičková

ÚT    15,00 – 17,00  1x za 14 dní

 2.

Keramika

J. Fliegerová

ST    15,00 – 17,00  1x za 14 dní

 3.

Všeználek (2. – 3. ročník)

E. Blažková

ÚT    14,00 – 15,00

 4.

Všeználek (4. – 5. ročník)

E. Blažková

ST    14,00 – 15,00

 5.

Aerobik – začátečníci (1. – 2. ročník)

L. Blažková

ST    14,00 – 15,00

 6.

Aerobik – pokročilí (3. – 9. ročník)

L. Blažková

ČT    14,00 – 15,00

 7.

Florbal (2. stupeň)

Z. Blažek

ÚT    15,00 – 16,00

 8.

Míčové hry (1. – 3. ročník)

A. Tetourová

ST     14,00 – 15,00

 9.

Sportovní hry (3. – 5. ročník)

V. Černá

ČT    14,00 – 15,00

10.

Kroužek anglického jazyka (1. – 2. ročník)

J. Pikousová

ST    14,00 – 15,00

11.

Kroužek anglického jazyka (3. – 5. ročník)

P. Pikous

ST    14,00 – 15,00

12.

Hokusy pokusy

J. Jahodová

ST    14,00 – 16,00  1x za 14 dní

13.

Kroužek německého jazyka (1. stupeň)

M. Pučejdlová

ČT    14,00 – 15,00

14.

Kroužek vyšívání (1. stupeň)

Š. Kamarýtová

ÚT    14,00 – 15,00

15.

Kroužek vaření (2. stupeň)

Š. Straňáková

ČT    14,00 – 16,00  1x za 14 dní

16.

YLE – příprava na mez. jaz. zk. z AJ (4. -5. roč.)

E. Šimková

ÚT    14,00 – 15,00

17.

Kroužek LEGA (1. – 3. ročník)

J. Žáčková

PO     14,00 – 15,00

18.

Kroužek LEGA (4. – 5. ročník)

J. Žáčková

ST     14,00 – 15,00

19.

Goethe-Zertifikat – příprava na zkoušky z NJ              (5. – 9. roč.)

Š. Straňáková

PO     14,00 – 15,00

 

Podle projeveného zájmu budete dále informováni.

Dotazy ohledně kroužků Vám zodpoví Mgr. Dagmar Pajerová – zástupce ředitele (tel.: 385 345 002, 702 018 174)