březen – duben 2021 Staň se vynálezcem pro planetu Zemi

Tato on-line vědecko-kreativní soutěž je určena pro zvídavé badatele ve věku 8 – 14 let, kteří se chtějí zamyslet nad tím, co momentálně trápí planetu Zemi. Účastníci mají za úkol vymyslet vynález, který by tento problém pomohl vyřešit a nápad výtvarně zpracovat.

19. března 2021 Matematický klokan 2021

Jako každý rok se žáci 1. a 2. stupně zapojili do celostátní matematické soutěže pořádané Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Letošní ročník proběhl distančně. Velmi pěkné výkony podala naprostá většina soutěžících. Zaslouží si velkou pochvalu jak za matematické dovednosti, tak za ochotu věnovat se matematice a přemýšlení i nad rámec obvyklých školních povinností. 

březen 2021 Naučná stezka na Máji

Pedagogové ZŠ Máj II se rozhodli zpříjemnit obyvatelům sídliště Máj pobyt na čerstvém vzduchu. Připravili originální naučné stezky pro děti a jejich rodiče či prarodiče. Začátkem března byla stezka s jednoduchými úkoly určena především předškolákům. V týdnu před Velikonocemi byla obohacena o úkoly s velikonoční tématikou pro další věkové kategorie dětí. Během obyčejné procházky mohou dospělí s dětmi plnit různé zábavné úkoly a zároveň tak rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost.

 

 

10. – 26. února 2021 Doběhneme do Prahy

 

V rámci výuky tělesné výchovy se žáci všech tříd 2. stupně zapojili do výzvy, jejímž cílem bylo zvednout žáky na distanční výuce od počítačů a motivovat je k pohybu. Vyučující vytyčili stejnou trasu (do Prahy a zpět) v celkové délce 300 km žákům 7. – 9. tříd a kratší vzdálenost 50 km (do Písku a zpět) pro žáky 6. ročníků. Jednotlivci v rámci třídy vkládali počet uběhnutých kilometrů do společné tabulky, kde došlo ke sčítání. První tři třídy, které dosáhly požadovaného cíle, byly IX. C, VIII. B a IX. A.

23. února 2021 Maškarní dopoledne

 

I při distanční výuce si lze užít zábavné dopoledne. Žáci IV. B si přichystali vlastnoručně vyrobené masky a celé vyučování probíhalo v maskách.   

12. 2. 2021 Virtuální návštěva knihovny – filozofie pro děti

 

Žáci III. B se on-line přenesli do knihovny Čtyři Dvory. Přivítala je paní knihovnice Václava Medalová Hůdová, která pro ně připravila besedu o knize Neboj se, Oskare. V průběhu besedy se žáci zamýšleli nad tím, z čeho mají obavy. Debatovali, jak strach a trému prožívají. Hledali odpověď na otázku, zda je mezi nimi člověk, který se nebojí ničeho. Už se těší na další shledání tento čtvrtek, kdy se dozví, jak se vypořádal se strachem Oskar.