ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ MÁJ II

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021 - 2022

Termín podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz

 

Dne 8. 4. 2021 od 14,00 – 18,00 hod.

Dne 9. 4. 2021 od 14,00 – 16,30 hod.

 

Žádost je možné doručit následujícími způsoby

1. Do datové schránky školy (y3mmpjz)

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

3. Poštou

4. Osobním podáním do poštovní schránky školy (-umístěna v areálu u vchodu).

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude do 9. 4. 2021.

 

Harmonogramu zápisu

 • vydávání žádostí: 1. 3. – 31. 3. 2021
 • příjem žádostí na škole – ZÁPIS  8. – 9. 4. 2021
 • přijímací řízení a vydávání rozhodnutí: 12. 4. – 11. 5.  2021 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zák. zástupci)

Kritéria přijetí

Na základě žádosti podané zák. zástupcem budou děti přijaty dle těchto kritérií

 • místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu školy
 • sourozenec stávajícího žáka, který již navštěvuje školu
 • ostatní děti do naplnění kapacity školy - cca 100 dětí, 4 - 5 tříd

Pozn.

Děti, které potřebují péči k rozvoji nadání, absolvují vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo diagnostický rozhovor.

Informace ředitelka školy - T: 606 792 292

K zapsání dítěte je třeba

 • vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ
 • rodný list
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky (-pouze děti s odkladem škol. docházky v minulém škol. roce) 
 • podklady k případnému odkladu školní docházky (-doporučení PPP a odborného lékaře)

 

Informace poskytne Mgr. Dagmar Pajerová, zástupkyně ředitelky školy - T: 702 018 174

 

Priority školy

 •          individuální přístup ke každému žákovi a kvalitní práce pedagogů
 •          rozvoj nadání a zájmů žáků
 •          doučování žáků
 •          zapojení a příprava žáků do soutěží a olympiád
 •          nabídka zájmové činnosti ve všech oblastech
 •          moderní vybavení školy
 •          rozvoj fyzické zdatnosti - sportovní příprava: fotbal, florbal, gymnastika, atletika, aerobic
 •          spolupráce školy s rodiči (zákonnými zástupci) žáků
 •          kvalitní příprava na vzdělávání ve středních školách

 

Školní družina

Provoz 6, 00 – 16,45 hod.

 •          pobyt venku
 •          činnosti dle zájmu žáků
 •          příprava na vyučování

 

Poradenské pracoviště

 •          speciální pedagog
 •          psycholog
 •          výchovný poradce
 •          kariérní poradce

 

Bližší informace

Dotazy

e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ředitelka školy  606 792 292

 

 

Novinky a události

 • Seznam identifikátorů přijatých žáků na ZŠ Máj II pro školní rok 2021-2022

  Seznam identifikátorů přijatých žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníků pro školní rok…
 • Informace k výuce od 10. 5. 2021

  Informace k výuce od 10. 5. 2021 V pondělí 10. 5. 2021 nastupují na prezenční výuku žáci 6. A, 6. B, 7. A, 7. B dle rozvrhu…
 • Informace k testování žáků

  Testování žáků pomocí Ag testů  Žáci 1. stupně se budou od 3. 5. 2021 testovat 1x týdně (pondělí). Žáci 2. stupně se budou od…
 • ...

  Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a podporu při distanční výuce. Věříme, že vzájemnou spoluprací vše…
 • Ošetřovné

  Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření školského zařízení. Rodič musí informovat zaměstnavatele, že musí o dítě pečovat z…