Novinky a události

  • Volba do Školské rady při ZŠ Máj II

    Během konání třídních schůzek proběhne volba do Školské rady při ZŠ Máj II za zástupce z řad rodičů.
  • Den otevřených dveří 2. 11. 2016

    Pro děti, které půjdou k zápisu do 1. tříd v roce 2017. Program: 1. Ukázka výuky 9,00 - 9,40 hod. (- Domeček) 2.…